Twitter Facebook Instagram Youtube

Actuacio davant de les plagues

Que s'ha de fer si.....

Si veiem una plaga a la via pública

Cal contactar amb el Servei de Salut:

 • Telèfon: 934832778

 • Correu electrònic: protecciosalut@badalona.cat

 • Seu electrònica: mitjançant el tràmit Presència de rosegadors o insectes a la via pública

  És necessari aportar la informació següent:

  • Descripció de la incidència i fotos si s’escau.

  • Determinar el lloc exacte de la presència de plagues.

  • Determinar el nom de la persona de contacte i telèfon.

Si la plaga es troba dins d'un domicili particular

L’Ajuntament només gestiona el control de plagues a la via pública. En cas que la plaga es trobi en un domini particular cal que els propietaris o inquilins contactin amb una empresa de control de plagues.

Si la plaga es troba en l'arbrat o en una zona enjardinada

Cal contactar amb el Servei de Medi Ambient: