Twitter Facebook Instagram Youtube

El Servei de Salut porta a terme una campanya anual de tractament preventiu a tots els carrers del municipi. Aquesta campanya de tractament sistemàtic es desenvolupa les setmanes anteriors a l'inici de la pujada de les temperatures estivals, variant d'un any a un altre, però habitualment s'inicia a finals d'abril o principis de maig i acaba en poques setmanes, un cop tractats tots els carrers del municipi.

Els tractament que s'aplica va dirigit al control de paneroles i rates. Aquest es col·loca dins els pous de clavegueram que hi ha a la calçada.

La raó per la qual es col·loca en aquest element és perquè la competència de l'Ajuntament és la de realitzar el control de plagues a la via pública. Altres elements del clavegueram, tot i estar ubicats a la via pública, són de manteniment privat tal i com marca el Reglament Metropolità d'Abocament d'aigües residuals. Podeu clickar a aquest enllaç per consultar els límits d'actuació de l'ajuntament.

Als equipaments municipals també es porta a terme un Pla Integral de Control de Plagues adaptat a les característiques de cada centre que implica un revisió coma a mínim a l'any.

Al marge d'aquesta tasca preventiva, s'atenen totes les incidències que es comuniquen al Servei.