Twitter Facebook Instagram Youtube

Llicència ambiental municipal (Annex II)

Les activitats relacionades en l'annex II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, estan sotmeses al règim de llicència ambiental.

Segons l'article 35 de la Llei 20/2009, 'Se sotmeten al règim de llicència ambiental l'activitat o les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, i que es relacionen en l'annex II.'

Segons l'article 36 de la Llei 20/2009, 'Els objectius de la llicència ambiental són:
a) Prevenir i reduir a l'origen les emissions contaminants a l'aire, l'aigua i el sòl que produeixen les activitats i que són susceptibles d'afectar el medi ambient, a més a més de prendre en consideració el consum de recursos naturals i energia.
b) Garantir que les activitats sotmeses a la Llei en compleixen l'objecte mitjançant un procediment que asseguri la coordinació de les distintes matèries, inclosa l'autorització dels abocaments al sistema públic de sanejament d'aigües residuals existent, i la participació de les altres administracions públiques que han d'intervenir en l'atorgament de la llicència ambiental.'

Tràmit Seu electrònica : Llicència ambiental municipal (Annex II) (seu.badalona.cat)