Twitter Facebook Instagram Youtube

Espectacles públics i activitats recreatives

Aquestes activitats estan subjectes a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, que estableix el règim jurídic dels espectacles públics, les activitats recreatives, i també els establiments i els espais oberts al públic on es duen a terme aquestes activitats.

Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic per espectacles públics i activitats recreatives ordinàries.

Estan sotmeses al règim de llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries els següents:

1) Bars musicals amb un aforament superior a 150 persones.
2) Discoteques.
3) Sales de ball.
4) Restaurants musicals amb un aforament superior a 150 persones.
5) Sales de festes amb espectacle.
6) Discoteques de joventut.
7) Establiments on s'hi realitzen activitats de naturalesa sexual:
a) Locals amb servei de bar i ambientació musical sense pista de ball o espai assimilable.
b) Locals que ofereixen actuacions i espectacles eròtics.
També està subjecta a aquesta llicència la modificació substancial d'un establiment o activitat ja autoritzats. La sol·licitud, sempre que sigui possible, s'haurà de referir a la part o les parts que es modifiquen.

Tràmit Seu electrònica: Llicència d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries (seu.badalona.cat)

Llicència municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari.