Twitter Facebook Instagram Youtube

Llicències d'activitats

Departament de Llicències d’Activitats


Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12           4a Planta


  93 483 2669 /  93 483 2688

   de dl a dv de 12:00 a 13:00                  

   dep_llic_activitats@badalona.cat


El Departament de Llicències d’Activitats s'encarrega de gestionar des del punt de vista tècnic i administratiu les actuacions relatives a l'ordenació i la tramitació de les llicències d'activitats empresarials, industrials, comercials i recreatives que es desenvolupen a la ciutat, per tal que s’adeqüin a la legislació vigent.

Comunicar o demanar la llicència d'activitats és un acte obligatori i previ a l'inici de qualsevol activitat empresarial que s'hagi d'ubicar en un local, oficina o instal·lació, mitjançant el qual l'Administració local o el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya assegura el compliment de les normatives establertes per poder iniciar-la.

L'Ajuntament de Badalona, adherit al Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya, ofereix el servei de tramitació de les activitats en el marc de la

Finestreta Única Empresarial.

Finestreta Única Empresarial

Per identificar els tràmits necessaris per a iniciar una activitat econòmica, independentment de l'administració competent, es pot utilitzar la Cerca guiada de tràmits.

Cerca guiada

En el Catàleg de tràmits de la Seu electrònica es pot trovar la informació relacionada amb els tràmits FUE i d'altres.

Seu Electrònica