Twitter Facebook Instagram Youtube

Serveis educatius, dins l’àmbit d’educació especial, adreçats a alumnes d’edat escolar (de 3 a 18 anys, amb possibilitat de prorrogar-se fins als vint anys) que presenten necessitats educatives especials, derivades de condicions personals de discapacitats que no poden ser ateses als centres docents ordinaris.

Des de l’any 2010, les escoles Can Barriga i Llevant han esdevingut centres de referència proveïdors de serveis i programes de suport per a la inclusió educativa d’alumnes amb discapacitat intel·lectual de Badalona facilitant la participació, l’aprenentatge i l’èxit de l’alumnat, especialment aquell amb necessitats de suport especialitzat en entorns normalitzats.

CEE Can Barriga

 e.can.barriga@imspbdn.cat

https://agora.xtec.cat/cee-canbarriga/

CEE Llevant

e.llevant@imspbdn.cat

CEE Maregassa

e.maregassa@imspbdn.com

http://www.xtec.cat/ceemaregassa/

Fitxers relacionats