Twitter Facebook Instagram Youtube

Educació infantil i primària, centres públics i concertats.

Centres públics

Les escoles públiques de Badalona són centres educatius de qualitat, amb bones instal·lacions, amb professionals qualificats i amb els recursos necessaris perquè cada infant pugui desenvolupar, al màxim, les seves capacitats personals.

Les escoles públiques utilitzen metodologies de treball actives que estimulen l’aprenentatge i la creativitat i fomenten el gust per saber i les relacions interpersonals.

Tots els alumnes dels centres públics que finalitzen els estudis d’educació primària tenen garantida la continuïtat de la formació en un institut. La coordinació entre les escoles i els instituts garanteix la coherència del procés educatiu i la millora dels aprenentatges de l’alumnat.

Centres concertats / privats

Els centres privats concertats faciliten informació a les famílies interessades a sol·licitar una plaça escolar en el seu centre sobre els aspectes següents:

• El projecte educatiu del centre

• Les activitats extraescolars i complementàries

• Els serveis escolars

• Les quotes autoritzades per la Generalitat de Catalunya per a la realització de les esmentades activitats i serveis

Els centres informen també sobre el caràcter voluntari i no lucratiu d’aquestes activitats i serveis així com del règim de finançament amb fons públics dels ensenyaments concertats.