Twitter Facebook Instagram Youtube

Convocatòria del procés de provisió, pel sistema de concurs de mèrits, del lloc de treball. Codi procés C8/2024. CD 29 per a personal A1 - CD 26 per a personal A2 (màxim legalment establert). Termini de presentació d'instàncies: DES DEL 17/04 FINS AL 30/04, INCLOSOS(10 dies hàbils)

Descarrega

Convocatòria del procés de provisió, pel sistema de concurs de mèrits, del lloc de treball. Codi procés C9/2024. Termini de presentació d'instàncies: DES DEL 17/04 FINS AL 30/04, INCLOSOS(10 dies hàbils)

Descarrega

Convocatòria del procés de provisió, pel sistema de concurs de mèrits, del lloc de treball. Codi procés C6/2024. Termini de presentació d'instàncies: DES DEL 17/04 FINS AL 30/04, INCLOSOS(10 dies hàbils)

Descarrega

Convocatòria del procés de provisió, pel sistema de concurs de mèrits, del lloc de treball. Codi procés C7/2024. Termini de presentació d'instàncies: DES DEL 17/04 FINS AL 30/04, INCLOSOS(10 dies hàbils)

Descarrega

Descarrega

Descarrega