Twitter Facebook Instagram Youtube

Com puc obtenir la informació urbanística?

1) Mitjançant el Geoportal urbanístic:

- Guia d’ús del Geoportal urbanístic

- La normativa aplicable segons el tipus de sòl cal referir-la a:

a. Normes Urbanístiques (NU) i Modificacions de Normes en el municipi de Badalona. (enllaç a Normativa Metropolitana a l’àmbit de Badalona dins de Planejament Urbanístic).

b. Ordenances Metropolitanes d’edificació (OME) (enllaç a Modificació de les OME dins de Planejament Urbanístic).

2) Amb valor normatiu:

Previstos segons l’art. 105 de la LUC. Trobareu els formularis a la banda dreta d’aquesta pàgina.

Modalitats:

Informe Urbanístic Bàsic

Contingut: informació dels instruments de planejament vigents i en tramitació, classificació i qualificació urbanística del sòl, i opcional ment condicions d’ús.

Taxes d’aplicació: article 5 epígraf 4.2 de l’Ordenança fiscal núm. 13.

Informe urbanístic

Contingut: informació dels instruments de planejament vigents i en tramitació, classificació i qualificació urbanística del sòl. Paràmetres urbanístics,determinacions urbanístiques significatives i condicions d’ús del sòl.

Taxes d’aplicació: article 5 epígraf 4.2 + epígraf 4.3 de l’Ordenança fiscal núm. 13.

Certificat urbanístic Bàsic

Contingut: el mateix que l’informe urbanístic bàsic però, certificat pel secretari/a de l’Ajuntament.

Taxes d’aplicació: article 5 epígraf 4.2 + l’epígraf 2 de l’Ordenança fiscal núm.13.

Certificat de règim urbanístic

Contingut: el mateix contingut que l’informe urbanístic però certificat

pel secretari/a de l’Ajuntament.

3) Presencialment:

Prèvia sol·licitud de cita amb un tècnic/a del Departament de Plànol de la Ciutat.

La cita prèvia s’ha de demanar per mitjans dels accessos directes al inici de la web de l’Ajuntament de Badalona.