Twitter Facebook Instagram Youtube

Quetx Ciutat Badalona

El Quetx Ciutat Badalona és una galeassa construïda a Dinamarca, en concret a les drassanes de Faaborg l’any 1929, per al comerç de cabotatge.

Té 22 metres d’eslora, als quals se sumen 6 metres més de bauprès, i 2,10 metres de mànega. Disposa d’un aparell de 7 veles: floc, contra floc, trinqueta, floc volant, major, escandalosa i mitjana.

Info de sortides amb el Quetx.

Imatges relacionades