Twitter Facebook Instagram Youtube

La Mutilació Genital Femenina (MGF) és una pràctica tradicional perjudicial amb arrels socioculturals fortes i ancestrals. Segons l'Organització Mundial de la Salut, comprèn aquells procediments que, de forma intencional i per motius no mèdics, alteren o lesionen els òrgans genitals femenins. Internacionalment reconeguda com una violació dels drets humans, la MGF perpetua la desigualtat de gènere i la discriminació, afectant seriosament la salut i el benestar de dones i nenes.

UNFPA estima que més de 200 milions de dones i nenes, que viuen actualment han patit aquesta pràctica i al voltant de 68 milions de nenes s'enfronten a la MGF el 2030, si no accelerem els nostres esforços per abandonar-la.

L’Ajuntament de Badalona té en marxa des del 2010 un programa pioner de prevenció i atenció de la MGF, en el marc d’un conveni entre Badalona Serveis Assistencials, l’Institut Català de la Salut, l’ONG Wassu Gambia Kafo i l’Ajuntament de Badalona. L’objectiu principal del programa es prevenir i atendre millor la población afectada i en risc, entent la comunitat com a subjecte actiu en aquest procés.

El programa s’ha avaluat en el marc de la tesi: Una mirada calidoscòpica sobre la Mutilació Genital Femenina a Catalunya del Departament d’Antropologia Social i Cultural de la UAB, per Aina Mangas, tècnica del Servei de Salut (veure document adjunt).