Twitter Facebook Instagram Youtube

Materials per a professionals i per a treballar amb famílies

Manual per a professionals. Dirigit a professionals d'atenció primària de salut, serveis socials i educació. Aquest manual busca facilitar la comprensió, atenció i prevenció de la MGF, abordant-la des de l'educació per a la salut.

Referència: Kaplan, A. y Grupo Interdisciplinar para la Prevención y el Estudio de las Prácticas Tradicionales Perjudiciales (GIPE/PTP), (2017) Mutilación Genital Femenina - Manual para Profesionales. Bellaterra, España: Universitat Autònoma de Barcelona (2ª edición).

Pòster desplegable (reed.2017). Dissenyat com a eina per a la intervenció preventiva de la MGF, ofereix suport a professionals que treballen en atenció directa amb famílies i comunitats d'origen subsaharià. Permet recolzar l'abordatge dels aspectes que es relacionen amb la MGF, a quins països es porta a terme la pràctica, les creences que hi estan associades, les conseqüències per a la salut i les implicacions legals.

Disponible en dos idiomes, castellà i anglès, per tal de facilitar la comunicació entre professionals espanyols i migrants anglòfons.

El Compromís Preventiu és una eina que ha estat integrada en el Protocol comú per a l'actuació sanitària davant la Mutilació Genital Femenina (MGF) (Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, 2015) a nivell estatal, i en diversos protocols autonòmics i municipals. Està disponible tant per a professionals com per a famílies que viatgen als seus països d'origen.

Es tracta d'un document dissenyat en 1998 per un grup interdisciplinari de professionals, assessorats per la Dra. Adriana Kaplan, qui va contrastar empíricament el seu ús a través dels casos de 11 famílies, de 6 pobles diferents, que viatjarien a Senegal i Gàmbia amb els seus filles. La Dra. Kaplan va realitzar el seguiment, va visitar a les famílies durant el viatge, va estudiar com ho feien servir i va comprovar la seva efectivitat.

Des de 2006 l'Institut Català de la Salut ho adopta com a eina per a les famílies. Aquest document està pensat que ho faciliti el servei de pediatria, en el marc d'una intervenció preventiva.

Mapa de la Mutilació Genital Femenina a Espanya 2021

El present estudi sociodemogràfic, el sisè que es realitza, és una iniciativa pionera que proposa Kaplan, on s’analitzen els següents paràmetres: procedència, edat i distribució de la població diana susceptible d’atendre i treballar en el marc de la prevenció de la MGF a Espanya. Aquesta informació, juntament amb l'anàlisi que l’acompanya, resulta indispensable per a orientar les polítiques públiques i el treball, des dels àmbits d’atenció primària.

Referència: Kaplan, A., Ajenjo, M., López-Gay, A. (2022). Mapa de la Mutilación Genital Femenina en España 2021. Antropología Aplicada 4. Servei de Publicacions Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.

Guia per a professionals. Casos pràctics en l'abordatje de la MGF

Aquesta guia s'ha desenvolupat com a propòsit per ampliar els materials disponibles per a professionals d'atenció primària en salut, serveis socials, àmbit d'educació i també de la comunicació, per a permetre centrar-se tant en l'actuació pràctica en la prevenció de la MGF com davant situacions de risc o atenció a la MGF. Reforça el material teòric del Manual per a Professionals 2017.

Referència: Grupo Interdiciplinar para el Estudio y la Prevención de las Prácticas Tradicionales Perjudiciales (GIPE/PTP) y Fundación Wassu-UAB (2021) Guía para profesionales. Casos pràcticos en el abordaje de la MGF. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM) y cofinanciado por el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI).

A. Kaplan y A. Mangas (2023) La mutilación genital femenina y los matrimonios infantiles: una mirada antropológica. Fiscalía General del Estado. Madrid. Revista nº11 del Ministerio Fiscal. Violencias sexuales. Una aproximación desde diversas perspectivas. [En línea]

ISSN: 2530-0113

Torrubia, E. i Valls, F. (2024) La violència contra les dones des de les ciències de la salut. Tirant humanitats, València. ISBN:978-84-1183-044-7

La violència contra les dones és una problemàtica d'una gravetat, rellevància i vigència fonamentals a les nostres societats, amb conseqüències evidents sobre els múltiples vessants de la salut. L'Organització Mundial de la Salut la considera un problema de salut pública, al qual les institucions sanitàries i els i les professionals del sector s'enfronten diàriament, sent freqüentment els primers espais i agents a detectar i intervenir-hi.

A partir dels textos de 22 professionals amb àmplia experiència en múltiples camps (Medicina, Infermeria, Salut Pública, Psicologia, Sociologia i Antropologia), aquesta obra col·lectiva pretén contribuir al abordatge de la violència contra les dones des de l'àmbit de la salut. S'hi ha inclòs una acurada selecció de temàtiques que ofereixen una àmplia visió d'aquesta qüestió: la violència contra les dones des de la salut pública i el seu marc normatiu en el sector sanitari, múltiples exemples de violències específiques (obstètrica, mutilació genital, violència contra dones adolescents, contra dones amb discapacitat, així com l'impacte de la violència en la salut mental), i l'activitat dels i les professionals, en àmbits com la formació sensible al gènere en els ensenyaments sanitaris, la violència contra les professionals de la salut i els reptes de l’atenció primària a les víctimes.

Veure capítol 4. Kaplan A. i Mangas, A. (2024) La Mutilació Genital Femenina a Espanya. Un flaix històric, situació actual i nous reptes (pàgines 91-103).

Imatges relacionades

Fitxers relacionats