Twitter Facebook Instagram Youtube

El Pla d’Equitat Menstrual del Govern de la Generalitat de Catalunya, en el marc de l’Estratègia nacional de drets sexuals i reproductius (ENDSiR) posa en marxa el projecte ‘La meva regla, les meves regles’, amb l'objectiu d'aprofundir en el dret a l’equitat menstrual, entès com l’accés igualitari a l’educació sobre el propi cos i a la salut amb perspectiva de gènere, i l’accés als productes menstruals, especialment als productes ambientalment sostenibles.  

El 2023 s'inicien sessions formatives a joves sobre educació menstrual i s'explica el funcionament dels diferents productes que es poden fer servir. Aquestes sessions són realitzades per llevadores i professionals d'infermeria del Programa Salut i Escola. En el marc d'aquestes sessions es distribueixen productes menstruals reutilitzables i mediambientalment sostenibles (copa, calces i compreses) a més de 1.200 alumnes de tercer d’ESO de 24 centres educatius d’arreu del país. La previsió és arribar a més de 2.600 joves en el coneixement del propi cos i del cicle menstrual.

A Badalona, en el marc de la Comissió de Salut Comunitària de Ciutat, s'ha elaborat un flyer informatiu sobre les tardes Joves que ofereixen els centres de Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) de la ciutat, per repartir en el marc d'aquestes sessions (veure document adjunt).

Fitxers relacionats