Twitter Facebook Instagram Youtube

Què és?

La salut comunitària és el conjunt d’actuacions destinades a millorar la situació de la salut de la comunitat, en les seves dimensions físiques, pricològiques i socials, que actuen per mitjà de la capacitat col.lectiva d’adaptació positiva als canvis de l’entorn Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública.

La millor forma d’abordar la salut comunitària és desenvolupant un treball en xarxa a nivell local.

Aquest treball en xarxa consisteix en crear aliances i sinergies, entre diferents agents, per establir objectius comuns i actuar cooperativament per conseguir-los, optimitzant els recursos.