Twitter Facebook Instagram Youtube

Barris i comunitats

És un programa d’intervenció sociourbana en àrees urbanes complexes de la província de Barcelona amb l’objectiu de reduir desigualtats i promoure la cohesió social.

Els barris són els espais de quotidianitat, de relació i de convivència. Són, doncs, la unitat urbana bàsica des d’on promoure la interacció entre el veïnat, la convivència inclusiva com a garantia de cohesió social i d’igualtat d’oportunitats.

Millorant la cohesió social, millorem el benestar de la població per a més informació.