Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprenentatge i servei

L’aprenentatge i servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

El servei de salut i l’Ies Enric Borràs, realitzen el projecte “El joc com a eina de tranasformació social” basat en el procediment d’aprenentatge i servei.

Aquest projecte té com a objectius:

• Conèixer el concepte d’actius en salut

• Crear una estructura sostenible d’oferta d’activitats lúdiques per al barri

• Generar una experìència vivencial relacionada amb el suport a la comunitat i els efectes que produiexen aquesta experiència