Twitter Facebook Instagram Youtube

Unitat d'educació viària

Sabem que per utilitzar els espais públics de forma responsable i segura, les persones hem d’adquirir un concepte de seguretat, que ens permeti prevenir els riscos que existeixen a l’hora de compartir els diferents interessos que tenim els usuaris quan fem ús de la via.

Per això, és important que existeixi una educació viària dirigida als infants, però també ens hem d’implicar tots en aquesta educació, tant els joves, com els adults i les persones grans, perquè tots hem de ser un exemple modèlic en la nostra actitud vers la seguretat.

El programa d’educació viària de la Guàrdia Urbana s’adreça tant a centres públics com a privats de l’ensenyament primari. Puntualment a petició dels centres o altres entitats es desenvolupen activitats en ensenyament bressol, infantil, secundari, batxillerat i altres col·lectius.

La Unitat d’Educació Viària de la Guàrdia Urbana conjuntament amb l’equip docent dels centres i l’equip directiu de les entitats, és la que coordina la proposta d’activitats que es duran a terme.

Programa d'Educació Viària

Nen i nena d'esquena i de fons un dibuix d'un camí al cole

Us podreu descarregar el díptic on consten tots els projectes i activitats de la Unitat d'Educació Viària i de la Comissió del Pla de Seguretat i Educació Viària que s'ofereix a tota la ciutadania:

Pla de Seguretat Viària Escoles Bressol

Pla de Seguretat Viària Infantil i General

Fitxers relacionats