Twitter Facebook Instagram Youtube

Processos participatius

Un procés participatiu és una seqüència d'activitats que té per objectiu definir i prendre una decisió sobre un tema específic, a través del debat i el contrast d’arguments entre la ciutadania, o entre aquesta i les persones responsables municipals.

Informa’t, opina, decideix

A través dels processos participatius impulsats des de la plataforma digital Badalona Participa, pots informar-te, opinar, debatre i expressar la teva posició sobre diferents temes i àmbits de la ciutat. 

Badalona Participa

Resolució, creativitat i innovació

Un procés participatiu pot servir per dur a terme un diagnòstic d’una qüestió, per cercar idees creatives sobre una problemàtica, o per recollir idees innovadores de millora de la ciutat.

Funcionament dels processos participatius

Els processos s'estructuren en quatre fases:

  1. Fase d'informació: moment de difusió al conjunt de la ciutadania sobre quina és la matèria en la qual es vol demanar la participació.
  2. Fase de debat: etapa de promoció del diàleg i el contrast d'arguments, en la qual es recullen les aportacions de les persones participants. Durant la fase de debat s’usaran les metodologies més adients i diverses per arribar a tots els col·lectius afectats.
  3. Fase de retorn i avaluació: es trasllada el resultat del procés a les persones participants i a la resta de la ciutadania.
  4. Fase de seguiment: es facilita el seguiment del desenvolupament dels resultats del procés.

El resultat del procés participatiu no afecta les capacitats de decisió i execució dels òrgans de govern de l’Ajuntament. Tanmateix, en iniciar qualsevol procés, cal explicitar com s’aplicarà els resultats en la decisió final.