Twitter Facebook Instagram Youtube

Badalona T'acompanya

04/05/2023 Nota informativa sobre la data d'inici de la contractació laboral (veure document adjunt al final)

Publicació de la relació de persones seleccionades i suplents per al programa BADALONA T’ACOMPANYA

En els documents adjunts, a l’apartat de Documentació, podeu consultar la relació de persones seleccionades i suplents per al pla d’ocupació BADALONA T’ACOMPANYA, amb el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el marc del Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023.

Aquesta relació està ordenada alfabèticament pels cognoms. Per tal de garantir la confidencialitat de les dades apareixen les quatre xifres centrals del DNI/NIE i les tres primeres lletres dels cognoms.

L’aprovació definitiva dels resultats així com la posterior contractació laboral queda supeditada a l’aprovació dels expedients administratius de selecció i contractació, amb la seva formalització corresponent, expedients núm. 2023/00013881C i núm. 2023/00006557.

Les persones destinatàries hauran de complir els requisits específics en el moment de la contractació i el requisit d'estar en situació de demandants d'ocupació no ocupades (DONO) el dia immediatament anterior a la data d'inici de la contractació laboral.

No s’efectuarà la contractació en cas del no compliment dels mateixos.

El Servei Impuls Municipal de Promoció de l’Ocupació es posarà en contacte amb les persones seleccionades per tal de donar les indicacions d’inici de la relació laboral. En cas de renúncies de persones seleccionades, les persones suplents seran avisades per l’ ordre de prelació que apareix a la llista.

Per qualsevol consulta referent a aquesta convocatòria podeu trucar al telèfon 93 460 52 00, de 9 a 14 hores. Servei IMPO de Can Boscà, Carrer Nova Cançó 1 de Badalona.

Fitxers relacionats