Twitter Facebook Instagram Youtube

Els plans d'ocupació són mesures de foment de l’ocupació que consisteixen en la contractació laboral temporal per part de l'ajuntament de Badalona de persones aturades prioritàriament residents a Badalona, per a la realització d'accions d'interès general i social que reverteixen en el mateix territori.

Els treballs que generalment realitzen aquestes persones són:
  • Suport a la informació i atenció ciutadana.
  • Gestió administrativa.
  • Activitats culturals i sanitàries.
  • Condicionament i manteniment d’espais i instal·lacions d‘ús públic.
  • Manteniment del verd urbà i del medi natural.
  • Altres activitats de suport .
Té com a objectiu facilitar l’adquisició de coneixements i habilitats laborals per aconseguir una capacitació professional i posterior inserció laboral a l'empresa ordinària.

Característiques dels plans d'ocupació

- Es prioritzen els col·lectius que tenen major dificultat per a la inserció laboral.
- El requisits de les persones participants s'estableixen en cada programa.
- Es facilita la rotació perquè les persones aturades que compleixin amb els requisits establerts puguin accedir a aquests programes.
- Generalment hi ha una formació mínima obligatòria: prevenció de riscos, TIC, orientació. Bàsicament transversal, i que compta com a temps efectiu de treball. En ocasions, la formació és professionalitzadora.
- Es realitza un seguiment i acompanyament a les persones treballadores per una adequada adaptació al lloc de treball i desenvolupament de les seves funcions.
- Són programes subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Diputació de Barcelona