Twitter Facebook Instagram Youtube

Arbres d'interès local

Es consideren arbres, arbredes o arbusts d’interès local aquells que destaquen dels altres per les seves mides, per la seva edat, per la seva raresa botànica, per les seves qualitats estètiques, per la seva situació estratègica, o perquè tenen un aspecte curiós. Poden haver estat testimonis de determinats fets històrics o ser protagonistes de llegendes i tradicions. Són arbres de gran valor, que formen un important patrimoni natural i un valuós llegat per al futur.

A finals del segle XIX, els jardins eren un element molt important de les cases senyorials, i els propietaris competien entre ells per tenir els millors exemplars i s’enorgullien de mostrar espècies exòtiques. D’aquí l’origen de plantar espècies tan poc habituals a casa nostra.

A Badalona comptem amb diversos exemplars distribuïts per la ciutat.

Els primers arbres declarats d’interès local son dos exemplars de considerable vàlua situats al parc metropolità de Can Solei i Ca l’Arnús.

 • Una palmera datilera, Phoenix dactylifera, amb una edat aproximada de més de 100 anys i un diàmetre de capçada de 5 metres i 18 metres d’altura. Pel seu port esvelt i elegant se l’ha batejat amb el nom de "l'Airosa". La seva situació privilegiada al bell mig del parc fa que es pugui observar perfectament

 • Una altra espècie singular és la que es coneix amb el sobrenom del "canelobre" (Nolina stricta). Aquesta planta té una edat de 117 anys i un perímetre basal de 5,5 metres, amb una altura total de 5 metres.

Ambdues espècies estan declarades com a arbres d'interès local des de l'any 2001 i resten sotmeses a mesures de protecció especial recollides en el Decret 47/1998, d'11 de febrer, sobre declaració d'arbres d'interès comarcal i local.

 L’Ajuntament Ple en sessió celebrada en data 29 de setembre de 2009, va aprovar la declaració d’arbres d’interès local (AIL) diversos arbres o conjunt d’arbres del municipi, que es detallen i s’expliquen a continuació:

 • Palmera a Bufalà

Es tracta d’un exemplar que un ciutadà va donar a la ciutat als voltants de l’any 1995, amb l’estípit completament recte, i una valona proporcionada i en molt bones condicions fitosanitàries. Està rebent tractament preventiu d’endoteràpia contra el morrut de les palmeres. Si les seves condicions actuals no canvien, té unes perspectives de vida molt altes. La raó principal per protegir-la és la seva altura i bellesa.

- Localització: Plaça de Sant Carles de Nicaragua

- Espècie: Phoenix canariensis

- Alçada total aprox.: 12 m. (estípit)

- Situació i procedència: està dins la illeta central de la plaça i és originària de les Illes Canàries

- Edat estimada (2009): 40 anys

 •  Washingtonia de Can Miravitges

L’altura d’aquesta Washingtonia ja justificaria per sí sola la seva protecció, però a més la seva ubicació en una de les masies amb més història de Badalona la fa única.

- Localització: Masia de Can Miravitges

- Espècie: Washingtonia robusta

- Alçada total aprox.: 18,14 m

- Situació i procedència: Pati de Can Miravitges i és originària de Mèxic

- Edat estimada (2009): 110 anys

 • Plàtan de Can Miravitges

L’altura i les mides d’aquest plataner ja justifiquen per sí sols la seva protecció. També és singular la gran soca que s’eixampla uns 4 metres al peu de l’arbre, però a més s’ubica en una de les masies amb més història de Badalona.

- Localització: Masia de Can Miravitges

- Espècie: Platanus hispanica

- Altura total aprox.: Aprox. 20 m.

- Gruix de canó (volt de soca) : 298 cm.

- Situació i procedència: Pati de Can Miravitges i és originària d’Àsia i d’Amèrica

- Edat estimada (2009): 80 anys

 • Grup de palmitos de Can Solei (EL drac)

Es tracta d’un exemplar de 13 braços de diferents mides, però que arriben fins els 8 metres d’altura, cosa poc habitual en aquesta espècie. També es destacable la seva antiguitat .

- Localització: Costat del camí antigues escoles de Can Solei

- Espècie: Chamaerops humilis

- Altura total aprox.: Aprox. 8 m.

- Nombre de peus : 13.

- Situació i procedència: En el jardí històric de Can Solei i és originària de l’àrea mediterrània

- Edat estimada (2009): 130 anys

 • Còcul gros de Ca l’Arnús

El còcul va ser una espècie molt de moda en els jardins romàntics del segle XIX, però actualment ja no es comercialitza. Per això la pervivència d’aquest exemplar al llarg dels anys constitueix per ell sol prou motius per considerar aquest exemplar com interessant. A banda, el seu tronc tortuós i la seva ubicació a l’illa artificial del llac de ca l’Arnús li donen encara més valor.

- Localització: Zona del llac de Ca l’Arnús, al costat de la torre Espècie: Cocculus laurifolius

- Altura total aprox: 11,2 m.

- Gruix de Canó (volt de soca): 230 cm.

- Amplada de capçada: 13,8 m.

- Situació i procedència: En el jardí històric de Ca l’Arnús i és originària de l’Himalaia

- Edat estimada (2009): 115 anys

 • Bellaombra de Ca l’Arnús

Tot i no ser dels exemplars d’arbre més antics del parc de ca l’Arnús, la seva ubicació en un talús ha afavorit un desenvolupament de la soca encara més acusat del què es habitual en aquesta espècie, a més presenta unes mides que també justifiquen la seva protecció.

- Localització: Costat del camí dels horts

- Espècie: Phytolacca dioica

- Altura total aprox: 18 m.

- Gruix de Canó (volt de soca): 1.665cm.

- Situació i procedència: En el jardí històric de Ca l’Arnús i és originària d’Amèrica del Sud

- Edat estimada (2009): 70 anys

 • Washingtonia de Ca l’Arnús

Aquesta Washingtonia ha estat intacta durant molts anys, fet que ha mantingut el seu aspecte natural fins a l’actualitat, amb totes les fulles seques encara presents. Aquest fet, juntament amb les seves mides i la seva ubicació en el jardí històric urbà per excel·lència de Badalona, la fan única.

- Localització: Esplanada costat casa Ca l’Arnús

- Espècie: Washingtonia filifera

- Altura total aprox: 16,4 m.

- Situació i procedència: En el jardí històric de Ca l’Arnús i és originària d’Amèrica del Nord

- Edat estimada (2009): 130 anys

 • Parella de lledoners de Ca l’Arnús

Grup de dos arbres que neixen de la mateixa base, de port gran, capçada ampla i majestuosa. Es troben a la part sud del jardí, i el fet d’haver crescut junts i tant a la vora ha permès que es desenvolupessin com un de sol, amb un port que s’ha anat naturalitzant durant els anys que el jardí no va rebre cap manteniment. D’interès, doncs, per les seves mides i el fet que sigui “un arbre doble”.

- Localització: Extrem sud esplanada costat casa Ca l’Arnús

- Espècie: Celtis australis

- Altura total aprox: 16,5 m.

- Gruix de canó (volt de soca): 210+184 cm.

- Situació i procedència: En el jardí històric de Ca l’Arnús i és originària de la Mediterrània

- Edat estimada (2009): 70 anys

 • Lledoner de Can Cabanyes

Es tracta d’un dels elements que dóna personalitat i distingeixen la Masia de Can Cabanyes històricament, ja que es troba just a l’accés a la mateixa. La raó principal de la seva protecció, a banda de les seves dimensions, és doncs, de caire històric.

- Localització: Masia de Can Cabanyes. Rambla de Sant Joan cantonada Salvador Espriu

- Espècie: Celtis australis

- Altura total aprox: 23 m.

- Gruix de canó (volt de soca): 246 cm.

- Situació i procedència: En el jardí històric i és originària de la Mediterrània

- Edat estimada (2009): 100 anys

 • Lledoners del c/ Independència/Edith Piaf

Es tracta de dos exemplars de lledoner amb la capçada pràcticament intacta, ubicats a la part de dalt d’un carrer, i en una vorera molt ampla, de manera que hi ha prou perspectiva per apreciar la totalitat dels 2 arbres des de la mateixa vorera. Es volen protegir per mantenir la seva capçada pràcticament intacta, un fet insòlit en l’arbrat d’alineació, i que donades les dimensions de la vorera on es troben, es podrien mantenir intactes durant molts anys més.

- Localització: C/ Independència amb Edith Piaff

- Espècie: Celtis australis

- Altura total aprox. : 9 i 11 m. aprox.

- Gruix de canó (volt de soca): 190 i 220 cm. aprox.

- Situació i procedència: En escocell sobre vorera i és originària de la Mediterrània

- Edat estimada (2009): 50 anys

 • Om de la Rambla de Sant Joan

És un om de dimensions considerables, testimoni del creixement del barri, ja que es trobava a l’antiga riera de Sant Joan abans que aquesta fos urbanitzada, als anys seixanta. Està situat al mig de l’actual “Rambla de Sant Joan”, i gràcies a això manté el seu aire natural, ja que no interfereix amb cap edifici ni amb el trànsit de vehicles. La seva protecció es justifica, doncs, per raons històriques i per les seves mides i vitalitat.

- Localització: Rambla de Sant Joan

- Espècie: Ulmus minor

- Altura total aprox. : 14 m.

- Gruix de canó (volt de soca): 207 cm.

- Situació i procedència: Rambla de Sant Joan i és originària d’Europa, Asia de nord i oest i Amèrica del Nord

- Edat estimada (2009): 85 anys

 • Palmeral de Can Cabanyes

És un grup de deu palmeres que s’ha anat formant al llarg dels anys, d’ençà que la Masia de Can Cabanyes ha estat propietat municipal, amb palmeres traslladades d’altres indrets de la ciutat per causes diverses. A dia d’avui és un element inseparable de la imatge de la masia i del paisatge urbà badaloní.

Dins del grup cal remarcar l’existència d’un peu doble i un triple, de grans dimensions i força vigorosos. Per tant, la seva protecció es justifica per raons històriques, per les seves mides i per l’interès botànic dels peus doble i triple.