Twitter Facebook Instagram Youtube

Suspensió de llicències urbanístiques i d'altres per a activitats de tipus social destinades a clubs i o associacions de fumadors en edificis, locals o solars