Twitter Facebook Instagram Youtube

Cap del Servei de Sistemes i Tecnologies d'Informació (SITI)

Convocatòria del procés de provisió del lloc de treball de CAP DE SERVEIS DE SISTEMES i TECNOLOGIES D'INFORMACIÓ, per mobilitat interadministrativa, mitjançant sistema de comissió de serveis, entre funcionaris/àries de carrera del subgrup A1. Termini de presentació d'instàncies: DES DEL DIA 22/03/2024 FINS AL 03/04/2024, INCLOSOS.

Termini de presentació d'instàncies: DES DEL DIA 22/03/2024 FINS AL 03/04/2024, INCLOSOS.

Descarrega

Descarrega

Per Resolució de data 14/03/2024, s'han aprovat les bases reguladores i la convocatòria del procés de provisió del lloc de treball de CAP DE SERVEIS DE SISTEMES i TECNOLOGIES D'INFORMACIÓ, per mobilitat interadministrativa, mitjançant sistema de comissió de serveis, entre funcionaris/àries de carrera del subgrup A1., detallades en document adjunt.

Descarrega