Twitter Facebook Instagram Youtube

Quan no pot intervenir?


Aquesta Institució no pot intervenir, ni pot investigar les queixes o reclamacions:
que ja tinguin un pronunciament dels tribunals, les que es trobin
pendents de resolució judicial o de reclamació administrativa en tràmit, o les
admeses a tràmit quan després s’interposa demanda o recurs davant dels
tribunals
anònimes
sense fonament o que denotin mala fe
que puguin comportar perjudicis al dret legítim de terceres persones
de qüestions privades entre particulars (conflictes veïnals, laborals,
mercantils...)
que, pels canals establerts, encara no s’hagin plantejat a l’Ajuntament
de persones amb dependència funcional, laboral o contractual de
l’administració municipal en temes relatius a l’àmbit d’aquestes relacions