Twitter Facebook Instagram Youtube

Entitats vinculades a Dalt la Vila

Institucions i entitats socials i culturals de la ciutat mantenen un vincle especial amb el Centre cívic Dalt la Vila

Espais per a les entitats

Els centres cívics són també infraestructures de recursos compartits per a les associacions de tota la ciutat i, molt especialment, per a les entitats del districte.

Com a equipaments de proximitat, els centres cívics treballen molt de prop amb les Associacions de Veïnes i Veïns i la resta d’entitats arrelades als barris.

Així mateix, els centres cívics desenvolupen una important tasca de foment de l’associacionisme i posen els seus recursos al servei dels projectes de les entitats de la ciutat.

Lista d'entitats vinculades

• Associació d'amics del Ferrocarril
• Associació Fet amb Art

Títol Telèfon Correu electrònic Barri imatge
ESCOLA DE MÚSICA MODERNA DE BADALONA 934647339 embsecretaria@telefonica.net dalt-la-vila ESCOLA DE MÚSICA MODERNA DE BADALONA
ESCOLA D'ART PAU GARGALLO 933997652 escola@paugargallo.net morera ESCOLA D'ART PAU GARGALLO
AV. DALT LA VILA 722 864 321 avvdaltlavila@gmail.com dalt-la-vila
ASSOCIACIÓ UNIÓ DE RADIOAFICIONATS DE BADALONA 93 384 44 44 / 610 929 256 ea3ubr@yahoo.es dalt-la-vila
BADALONA SARDANISTA 629 506 673 bdnsardanista@hotmail.com lloreda
MUSEU DE BADALONA 933841750 info@museudebadalona.cat centre MUSEU DE BADALONA