Twitter Facebook Instagram Youtube

Entitats vinculades a Can Pepus

Institucions i entitats socials, solidàries i culturals de la ciutat mantenen un vincle especial amb el Casal de la Solidaritat de Badalona Can Pepus

Espais per a les entitats

Els centres cívics són també infraestructures de recursos compartits per a les associacions de tota la ciutat i, molt especialment, per a les entitats del districte.

Com a equipaments de proximitat, els centres cívics treballen molt de prop amb les Associacions de Veïnes i Veïns (AV) i la resta d’entitats arrelades als barris.

Així mateix, els centres cívics desenvolupen una important tasca de foment de l’associacionisme i posen els seus recursos al servei dels projectes de les entitats de la ciutat.

Entitats i institucions vinculades a Can Pepus

  • Casal d’Amistat amb Cuba
  • Amnistia Internacional 
  • Associació Els Verds
  • Comitè Internacionalista