Twitter Facebook Instagram Youtube

Badalona entra en fase d’emergència 1 per sequera

Vista de la ciutat de Badalona des del Turó d'en Cartig.
Vista de la ciutat de Badalona des del Turó d'en Cartig

La ciutat forma part dels 202 municipis que s’abasteixen del sistema Ter-Llobregat i que han d’aplicar noves mesures del Pla de sequera de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) com, per exemple, reduir el consum fins a 200 litres per habitant i dia

El municipi de Badalona, un dels 202 que s’abasteixen d’aigua del sistema Ter-Llobregat, passarà de l’estat de preemergència a l’escenari d’emergència 1, un cop publicada al DOGC la resolució del director de l’Agència Catalana de l’Aigua.

La Comissió Interdepartamental de Sequera s’ha reunit avui per aprovar aquesta nova fase atès que el sistema Ter-Llobregat es troba al 16,34% i que es preveu que baixi per sota del 16%, un mínim històric.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) d'acord amb el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera (PES) limitarà el consum d’aigua a 200 litres per persona i dia.

A banda d'aquesta limitació, la fase d'emergència també implica reduir en un 80% els usos agrícoles, a la meitat els ramaders i en un 25% els industrials i recreatius.

En la fase d’emergència 1 Badalona haurà de seguir les següents mesures:

 • Reg de zones verdes i jardins, públics i privats: es pot fer reg de supervivència d'arbrat i jardins botànics --només públics, no privats-- amb aigua regenerada o freàtica i sempre que no afecti l'abastament d'aigua.
 • Fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic d'aigua: es prohibeix omplir totalment o parcialment fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua, amb l'única excepció que les basses o llacs siguin refugi de fauna o espècies autòctones, i només amb aigua freàtica o regenerada.
 • Camps d'esports: es poden regar, tant si són de gespa natural com artificial, sempre que sigui amb aigua regenerada o freàtica i que s'apliquin mesures d'estalvi addicionals per compensar. No es podrà regar en cap cas amb aigua potable. I s'haurà d'avaluar cada cas; per exemple, que no suposi l'assecament de pous.
 • Piscines: no es podran omplir les piscines d’aigua dolça. Només es permetrà reomplir parcialment les piscines cobertes inscrites en el cens d'equipaments esportius de la Generalitat de Catalunya, i de les descobertes d’ús durant tot l’any per a la pràctica esportiva federada que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per garantir-ne la qualitat sanitària. Es podran reomplir sempre que, mitjançant l'aplicació de mesures d'estalvi addicionals en la mateixa instal·lació esportiva (entre les quals cal incloure el tancament de les dutxes), s'aconsegueixin estalvis d'aigua equivalents al volum d'aigua emprat en el reompliment de la piscina.

També es permetrà omplir i reomplir les piscines d'ús terapèutic ubicades en hospitals, residències i centres d'educació especial, i centres de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, així com en les destinades al bany de persones que disposen d'una avaluació del grau de discapacitat en la qual consta que pateixen alteracions de la conducta.

Pel que fa a les piscines amb aigua de mar, es permet el seu ompliment total o parcial sempre que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament ni sanejament.

Altres prohibicions contemplades són:

 • La neteja de qualsevol classe de vehicle, excepte que es realitzi en establiments comercials de neteja de vehicles que comptin amb sistemes de recirculació de l'aigua.
 • La utilització de dutxes i d’instal·lacions per a la neteja de peus a les platges.
 • La realització d'actes lúdics, públics o privats, que comportin la utilització d'aigua susceptible de ser apta per al consum humà, com ara les pistes de gel temporals o d’ús lúdic, les festes de l'escuma, els jocs d'aigua o similars.

Si la sequera persisteix, estan previstes dues fases més d’Emergència on les quantitats d'aigua que es poden utilitzar aniran baixant progressivament, a 180 litres per habitant i dia (en Emergència 2) i 160 (en Emergència 3).

Recomanacions d’estalvi d’aigua

Tot i l’esforç de la ciutadania per estalviar aigua val la pena recordar alguns consells bàsics que puguin ajudar encara a reduir-ne més el consum.

 • L’ús de la dutxa abans que la banyera consumeix fins a cinc vegades menys aigua i si a més es redueix el temps per sota dels 4 minuts, l’estalvi pot ser molt considerable
 • La instal·lació d’airejadors i reductors de cabal que es poden trobar a qualsevol ferreteria permet estalviar fins al 70% d'aigua.
 • Disposar de dipòsits de doble descàrrega a les cisternes per evitar descàrregues complertes d’entre 6 i 10 litres. En cas que no es disposi d’aquest sistema, es poden posar una o dues ampolles de plàstic plenes de sorra dins el dipòsit per gastar menys aigua.
 • Tancar l’aixeta en el moment de rentar-se les dents, afaitar-se o ensabonar-se les mans.
 • L’ús de rentavaixelles és més eficient que fer-ho a mà, sobretot si disposa de programa Eco. I igual que en el cas de les rentadores el seu ús s’hauria de restringir a la càrrega completa.

La comissió de sequera de Badalona

Avui s’ha reunit la comissió de sequera per tal de preparar les mesures que s’han de dur a terme en l’àmbit municipal respecte a l’escenari d’emergència. Totes les àrees de l’Ajuntament aplicaran les restriccions marcades i es coordinaran per vetllar pel seu compliment.

La comissió també ha fet seguiment de la redacció del Pla de sequera que està incorporant les darrers mesures que el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera (PES) de la Generalitat va incloure recentment.

La regidora de Medi Ambient ha exposat que a banda de treballar en les actuacions i restriccions a curt termini que ens obliga la situació actual cal anar més enllà i treballar per actuacions de futur que ajudin a fer un ús més racional del recurs i aprofitar els recursos propis de la millor manera possible. Per exemple explorant nous pous a la ciutat per estendre la xarxa d’aigua freàtica, o actualitzar les instal·lacions municipals (centres esportius, escoles) per tal de millorar la seva eficiència energètica i de consum d’aigua.

Per altra banda, cal no oblidar que tenim sense solucionar la fuita històrica de la canonada propietat de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter- Llobregat (ATL) i que malgrat tot l’aprofitament que fa l’ajuntament cal que l’Ens assumeixi la responsabilitat de vetllar perquè no es malbarati cap gota d’aigua potable. En els pròxims dies està una prevista una reunió amb l’ATL precisament per parlar d’aquesta canonada.

Més informació:

Agència Catalana de l’Aigua-sequera

https://sequera.gencat.cat/ca/la-sequera/