Twitter Facebook Instagram Youtube

Pla Director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l'àmbit del Barcelonès

Aquest Pla director urbanístic (PDU) inclou les àrees residencials estratègiques dels municipis de Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet.

El link adjunt ( a la banda de sota de la pàgina) obre el Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya, (RPUC) directament a l’expedient del Pla Director urbanístic de les Àrees residencials estratègiques de l’àmbit del Barcelonès (PDU). Clicant a ‘Veure documents’ s’obrirà el desplegable per consultar entre d’altres, la Memòria i Plànols d’informació i d’ordenació de l’ARE Sant Crist i l’ARE l’Estrella, de Badalona. En la mateixa pàgina del RPUC es pot consultar la Memòria general, la Documentació ambiental, el Programa d’actuació urbanística i avaluació econòmica, la Normativa, i Altres documents, on en cadascun dels apartats, a part dels aspectes comuns a totes les AREs, en el mateix text o separat hi ha la informació específica de l’ARE Sant Crist i l’ARE l’Estrella.