Twitter Facebook Instagram Youtube

Modificació puntual del Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l'àmbit del Barcelonès, pel que fa a l'àrea residencial estratègica de l'Estrella, al terme municipal de Badalona