Twitter Facebook Instagram Youtube

Tràmits piscina d’ús públic

El Servei de Salut porta a terme l’assessorament sobre el correcte compliment de la normativa en relació amb les mesures higienicosanitàries en les piscines d’ús públic a través del tràmit «Assessorament sobre piscines ús públic».

Per atorgar l’autorització sanitària de funcionament a les piscines d’ús públic cal emplenar la “Sol·licitud d’autorització sanitària de piscines d’ús públic” pel titular o el seu representant i presentar-lo presencialment en el Registre general o digitalment mitjançant la seu electrònica.

En les piscines de temporada cal informar anualment a l’Ajuntament de la seva temporada d’obertura. Emplenar el document “Comunicació d’obertura de piscines d’ús públic de temporada  pel titular o el seu representant i presentar-lo presencialment en el Registre general o digitalment mitjançant la seu electrònica.

En cas d’incidència a la piscina amb resultat: d’ofegament, mort per ofegament, lesió medul·lar, traumatisme cranioencefàlic, cremada greu, electrocució, intoxicació per productes químics o altres, el titular haurà de realitzar les indagacions pertinents per conèixer les causes de la incidència, adoptar les mesures per tal que no es repeteixi i, en el menor temps possible, informar a l’Ajuntament. Emplenar el document “Notificació d’incidències en piscines”  pel titular o el seu representant i presentar-lo presencialment en el Registre general o digitalment mitjançant la seu electrònica.