Twitter Facebook Instagram Youtube

Tràmits piscina unifamiliar o comunitària

Cal seguir la normativa sanitària vigent i en cas d’incidència a la piscina amb resultat: d’ofegament, mort per ofegament, lesió medul·lar, traumatisme cranioencefàlic, cremada greu, electrocució, intoxicació per productes químics o altres, el titular haurà de realitzar les indagacions pertinents per conèixer les causes de la incidència, adoptar les mesures per tal que no es repeteixi i, en el menor temps possible, informar a l’Ajuntament. Emplenar el document “Notificació d’incidències en piscines” pel titular o el seu representant i presentar-lo presencialment en el Registre general o digitalment mitjançant la seu electrònica.