Twitter Facebook Instagram Youtube

Formulari alta voluntari

Formulari alta voluntari

ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE BADALONA

Segons l’article del decret 27/2001, de 23 de gener, sobre el Reglament de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya, per tal de col·laborar amb la associació de voluntaris de protecció civil de Badalona cal complir una sèrie de requisits:

  • Tenir la majoria d’edat

  • Ser resident a Catalunya

  • Superar el curs bàsic per a voluntaris de protecció civil que imparteix l’Institut de Seguretat Pública a través de l’Escola de Bombers i Protecció Civil.

  • Comprometre’s de manera escrita a conèixer i acceptar la normativa i la planificació aplicables en matèria de protecció civil. En aquest document es fa constar que la persona interessada executarà les tasques li siguin encomanades.

  • Ser nomenat per l’ajuntament corresponent

  • Altres requisits addicionals que pugui determinar l’ajuntament.

Passatge de La Plana, 14, 1er pis, 08912 Badalona, Barcelona

Telf: 93 483 27 82

correu: avpcivil.badalona@gmail.com