Twitter Facebook Instagram Youtube

Projectes executius per a la correcció de defectes en la instal·lació de baixa tensió i legalització de BT de la biblioteca Can Casacuberta i Espai Betúlia

Estat: Aprovat
Tipus: Projectes d'urbanisme
Servei: Projectes i obres
Any aprovació: 2022
Data projecte: de setembre 2022
Pressupost: 29.686,20 €

Fitxers relacionats