Twitter Facebook Instagram Youtube

Projecte executiu de neteja del sòl, del solar a on es construirà l’escola Badalona Port, Carrer Eduard Maristany 248, Badalona

Projecte executiu de neteja del sòl, del solar a on es construirà l’escola Badalona Port, Carrer Eduard Maristany 248, Badalona.

EXP.: 2023/21291C

Estat: Aprovat
Tipus: Projectes d'urbanisme
Servei: Projectes i obres
Any aprovació: 2024
Data projecte: de juny 2023
Pressupost: 604.136,05 €

Fitxers relacionats