Twitter Facebook Instagram Youtube

Alta d'autònoms i constitució de societats

PUNT D’ATENCIÓ A L’EMPRENEDOR (PAE)

El Punt d'atenció a l'emprenedor és un servei de la Unitat de Foment Empresarial de
l’Ajuntament de Badalona destinat a facilitar la creació i tramitació d'altes de noves
empreses i/o el cessament de les mateixes.


Aquest servei es realitza mitjançant un sistema telemàtic de tramitació d'expedients
electrònics basat en el Document Únic Electrònic (DUE), que simplifica i connecta a
tots els organismes i agents implicats en els tràmits per donar d'alta una empresa, des
de donar d'alta a Hisenda, Seguretat Social, registrar una marca..., amb l'estalvi en
desplaçaments així com de nous interlocutors per a la persona emprenedora. En el
Punt PAE de l'IMPO de Badalona, el personal tècnic que l'assessora amb el seu
projecte també el pot ajudar a tramitar l'alta d'inici d'activitat.


El PAE permet realitzar els tràmits de constitució i la posada en marxa, d’autònoms,
societats de responsabilitat limitada, societats civils i comunitats de bens, també es pot
fer els tràmits de cessament d’aquestes formes jurídiques. Aquest servei té una molt
bona valoració per part dels usuaris de 9.93 sobre 10 (segons dades del 2020). El punt
PAE ofereix una rapidesa en el tràmit i un estalvi econòmic, però sobre tot es valora
l’acompanyament per part dels assessors.


Aquest servei està integrat amb la resta d’actuacions de la Unitat de Foment
Empresarial que s’adrecen a ajudar els emprenedors i empreses de la ciutat per a la
creació o consolidació.


Com pots contactar?
Per accedir al PAE només cal contactar amb la Unitat de Foment Empresarial de
l'IMPO per correu electrònic ufe@badalona.cat, per telèfon al 934605200 o
presencialment a IMPO. Can Bosca, c/ Nova Cançó, 1 BADALONA. 

Fitxers relacionats