Twitter Facebook Instagram Youtube

Consolidació d'empreses

Per a la consolidació de les empreses oferim el servei de consultoria per a empreses creades per mitjà de l’assessorament individual. Aquesta actuació, que sempre es fa a demanda de l’empresa interessada, pot oferir-se per a assessoraments puntuals o per establir processos de millora. En aquest cas el nostre personal tècnic realitzarà una anàlisi de la situació de l'empresa des d'una doble òptica: l'externa (clients, proveïdors, mercats...) i l'interna (finançament, internacionalització, gestió de recursos ...). Després d'aquesta anàlisi, els tècnics conjuntament amb l'empresari desenvoluparan les pautes a seguir per resoldre els problemes i /o les debilitats detectades en l'empresa.

També oferim informació sobre els diferents recursos que existeixen a disposició de l'empresa: internacionalització, innovació, cooperació, finançament, subvencions, gestió empresarial...

Per demanar assessorament o qualsevol informació relacionada amb la Unitat de Foment Empresarial podeu fer-ho al correu: ufe@badalona.cat o al telèfon: 93 460 52 00.