Twitter Facebook Instagram Youtube

Punt d'informació

El Punt d’Informació és un dels eixos centrals del PIDCES i té com a objectiu principal proporcionar informació als i les joves sobre diferents àmbits de la seva vida.

L’horari de funcionament del Punt als centres educatius s’estableix a l’hora del pati (un cop per setmana a cada institut), facilitant així que l’alumnat pugui fer consultes i relacionar-se amb la persona dinamitzadora.

Les demandes es resolen en el moment o la setmana posterior. Per apropar-se no és necessari que l’alumnat tingui consultes específiques; simplement alguns/es joves s’acosten per remenar la informació, fer alguna proposta interessant o compartir alguna preocupació.

Mitjançant el Punt d’Informació també s’observa quines són les necessitats primordials que té l’alumnat dels diferents centres.