Twitter Facebook Instagram Youtube

PIDCES (Programa d'Informació i Dinamització als Centres d'Ensenyament Secundari)

El Programa d’Informació i Dinamització als Centres d’Ensenyament Secundari (PIDCES) està impulsat per l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut de l’Ajuntament de Badalona i es dirigeix als i les joves dels 19 instituts públics de Badalona (incloent també cinc instituts escola i un institut concertat). Aquest projecte neix amb l’objectiu de promoure la informació, la prevenció, la dinamització i la participació dels i les joves estudiants. El programa pretén, per una banda, incidir en l’oferta d’informació i orientació sobre temes d’interès juvenil i, per l’altra, fomentar la participació dels i les estudiants al centre. Alhora, tracta d’impulsar el coneixement de l’entorn més proper i la participació dins el propi municipi, per tal que els i les joves s’impliquin i es beneficiïn dels recursos que se’ls ofereix.