Twitter Facebook Instagram Youtube

Espais d'acompanyament

Espais d'acompanyament

Espais d'acompanyament

Mitjançant els espais d'acompanyament, es duen a terme orientacions individualitzades i personalitzades als i les joves (i també a les seves families) en diferents àmbits de la seva vida.                                                                                                                                                                                         

Espai de formació

En aquest espai s’orienta i s’acompanya per decidir l’itinerari formatiu més adient als interessos i aptituds de cada jove, ja sigui en la formació reglada, la no reglada, la formació ocupacional, les vies d’accés, les sortides professionals o el reciclatge de coneixements.

També s'assessora en demanar la beca general d'estudis postobligatoris (Universitat, Batxillerat, CFGM i CFGS), fer les preinscripcions de Batxillerat i Cicles formatius de grau mitjà i superior.                                              

Espai d'ocupació

En aquest espai es rep una orientació i un acompanyament per elaborar un itinerari professional. Des de com buscar feina i on fer-ho, com reinventar-se i millorar professionalment, com fer un currículum o preparar una entrevista de feina, entre altres. A més, s’hi facilita l’accés als diferents serveis municipals d’ocupació existents i als seus programes.                                                                                                                                          

Espai de mobilitat internacional

Aquest espai ofereix assessorament i orientació per a joves i entitats juvenils que vulguin informar-se o participar dels diferents programes i ajuts que ofereix la Unió Europea i la resta de països: estades a l’estranger, recursos per participar, treballar, estudiar aprendre idiomes, fer voluntariat o viatjar per Europa.                                                                                                                                                                                                                          

Espai d'acompanyament emocional

Aquest espai de suport psicològic i atenció personalitzada està destinat a ajudar a afrontar aquells aspectes de la vida en què es necessiti un acompanyament emocional i de gestió d’emocions: dificultat en les relacions personals, conflictes familiars o de parella, situacions d’estrès o angoixa, problemes d’autoestima, sentiments de desorientació o desmotivació, entre d'altres.                                                                                                          

Espai LGTBIQ+

En aquest espai s'informa i s'assesora sobre la diversitat afectiva, sexual i de gènere. També es dona suport i acompanyament amb relació a la discriminació per motius d'orientació sexual, identitat i expressió de gènere.                                                                                                                                        

Espai de prevenció de les adiccions

És un espai de suport i orientació on s’ofereixen pautes educatives preventives i d’actuació sobre el consum de substàncies i altres addiccions, com les pantalles, així com els riscos que se’n deriven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Per demanar cita prèvia podeu trucar al 93 483 29 34 o al 690 30 68 12, o enviar un correu al:

sij@badalona.cat