Twitter Facebook Instagram Youtube

Exercici Físic

Les persones grans es troben en un període de la seva vida en què cal posar especial atenció a la salut física, mental i socioafectiva.
L’activitat física pot actuar sobre les tres vessants permetent viure una vida més sana, feliç i autònoma, sempre i quan es faci amb cura i atenent les característiques i necessitats pròpies de cada persona.

L’activitat física ens pot ajudar a:

  • Prevenir atròfies, lesions musculars i òssies, i millorar la mobilitat articular.
  • Prevenir malalties cardiovasculars com la hipertensió i la trombosi, així com problemes respiratoris i digestius.
  • Mantenir la capacitat respiratòria.
  • Potenciar la força, la resistència i la flexibilitat.
  • Millorar els reflexos, la coordinació i l’equilibri, reduint el risc de caigudes.
  • Mantenir el pes corporal i evitar l’obesitat.
  • Recuperar-se després d’una malaltia o lesió.
  • Mantenir l’autonomia física.
  • Conèixer les limitacions i acceptar el propi cos, que va canviant amb l’edat.
És ben conegut i demostrat que la inactivitat física està relacionada amb el desenvolupament d’algunes de les malalties de major prevalença en la gent gran: problemes cardíacs, diabetis, hipertensió… a més de contribuir a la pèrdua d’autonomia física i mental que condueix a la dependència.
Des de fa molts anys, l'Ajuntament aposta per oferir una activitat física adequada i adaptada al col·lectiu de persones grans, a través de les entitats (casals de gent gran) distribuïdes per la ciutat. 
Actualment i a través de les orientacions d'una treballadora municipal formada en la matèria, s'ofereix, a partir de taules d'exercicis, una activitat basada en la realització de moviments corporals que es poden dur a terme a nivell individual o en parelles (amb pilotes de material tou), per a millorar la elasticitat, la flexibilitat i la tonicitat muscular de les persones grans; i així contribuir al benestar físic i emocional dels participants, prevenint lesions oseo-articulars i afavorint l'autonomia personal el major temps possible.

Per tal de participar en aquesta activitat, cal fer-ho contactant amb els Casals de Gent Gran de la ciutat, que deriven a les persones interessades  a la responsable de l'activitat.