Twitter Facebook Instagram Youtube

Expedient 2023/36644D

Modificació de l'ordenança fiscal número 1 reguladora de l'Impost de béns immobles (IBI) per al 2024