Twitter Facebook Instagram Youtube

  • Informació sobre l'estat dels pagaments

    La unitat de Pagaments ofereix informació del estat dels pagaments tant de factures com subvencions i ajudes, tant per atenció telefònica 93483 27 42 com per correu electrònic al tresoreria@badalona.cat

    Llegir més
  • Modificació o alta de dades de tercers

    Les persones jurídiques i els interessats que son obligats legals han de relacionar-se electrònicament amb l'Administració, per tant, la so·licitud d'alta o canvi de dades bancaries per a pagaments a tercers s'ha de presentar sempre per seu electrònica.

    Llegir més