Twitter Facebook Instagram Youtube

Informació sobre l'estat dels pagaments

La unitat de Pagaments ofereix informació del estat dels pagaments tant de factures com subvencions i ajudes, tant per atenció telefònica 93483 27 42 com per correu electrònic al tresoreria@badalona.cat