Twitter Facebook Instagram Youtube

Legislació i normatives per a les llicències i els comunicats d'obra

El Departament de Llicències d'Obres s’encarrega de gestionar des del punt de vista tècnic i administratiu les actuacions relatives a l'ordenació i la tramitació de les llicències d’obres, instal·lacions i ús del sòl.

Podeu consultar la legislació urbanística i les ordenances municipals relacionades amb la tramitació de les llicències i comunicats d'obra en el seu apartat de la web.