Twitter Facebook Instagram Youtube

Sancions ordenances

Els ajuntaments tenen entre les seves responsabilitats la obligació de vetllar pel compliment de les ordenances municipals, que regulen diversos aspectes de la vida a la ciutat.

Davant de l’incompliment d’una ordenança, l’Ajuntament pot realitzar un acta per iniciar un procés sancionador a la persona responsable d’aquest incompliment.

Les situacions més habituals son: