Twitter Facebook Instagram Youtube

Plans d’autocontrols

Els establiments han de disposar del seu propi sistema d’autocontrol, com a mètode preventiu i per acreditar que es compleixen totes les condicions que garanteixen la seguretat dels aliments.  Els plans d’autocontrols són: