Twitter Facebook Instagram Youtube

Què cal fer si l’aigua surt tèrbola?

En algunes ocasions, l’aigua de l’aixeta es presenta tèrbola o amb un color marró/groguenc, a causa de l’alliberament de ferro de les canonades. Aquesta situació no comporta cap risc per a la salut. Malgrat això, es recomana substituir les parts de ferro de la instal·lació i fer servir materials que no afectin la qualitat de l’aigua.

En algunes ocasions, l’aigua de l’aixeta és de color blanc a conseqüència de la presència de gran quantitat d’aire dissolt, però aquesta situació normalment, no comporta cap risc per a la salut.