Twitter Facebook Instagram Youtube

La reducció de danys es refereix al conjunt de polítiques i programes que tenen com a objectiu disminuir les conseqüències negatives del consum de drogues.

Les principals iniciatives són:

1. Seguiment de l'intercanvi de xeringues a les farmàcies de la ciutat adherides al programa

2. Normalització social amb persones adultes amb problemes de drogues

Fitxers relacionats