Twitter Facebook Instagram Youtube

Projecte tècnic per a la substitució de l'aparell de climatització de la biblioteca de Sant Roc

Estat: Aprovat
Tipus: Projectes d'urbanisme
Servei: Projectes i obres
Any aprovació: 2022
Data projecte: de juliol 2022
Pressupost: 64.244,77 €

Fitxers relacionats