Twitter Facebook Instagram Youtube

Projecte executiu instal·lació fotovoltaica a l’estadi de futbol de Badalona

Estat: Aprovat
Tipus: Projectes d'urbanisme
Servei: Projectes i obres
Any aprovació: 2022
Data projecte: d’abril 2022
Pressupost: 223.994,04 €

Fitxers relacionats